Poškodbe prsnega koša

Obstaja 6 smrtno nevarnih stanj pri poškodbah prsega koša, ki ogrožajo življenje, če ne ukrepamo pravilno in pravočasno. Ta so:
  • zapora dihalne poti,
  •  tenzijski pnevmotoraks,
  • odprti pnevmotoraks,
  • obsežni hematotoraks,
  • nestabilna prsna stena,
  • tamponada srca.
Opisanih stanj laik ne bo sposoben ločiti. Ni pa potrebno nikakršno medicinsko znanje, da bo opazil bolj ali manj hudo motnjo dihanja. Ne bo spregledal hropenja, prestrašenosti, zmedenosti, lovljenja zraka, bledice ali pomodrelosti.

Ponesrečencu bo lahko pomagal v boljši položaj in prekril odprte rane prsnega koša. Prav tako lahko takoj prične z odkopavanjem pri zasutju in z odstranjevanjem vzroka pri stisnjenju prsnega koša. Nato naj čimprej pokliče ustrezno pomoč.

Reševalcem je priporočljivo opisati naravo in mesto poškodbe, da bodo lahko načrtovali vrsto in način prevoza.

Tujih teles, zabodenih v prsni koš, naj laik in tudi medicinsko izobraženi reševalec ne odstranjujeta. Odstranjevanje je zelo boleče, povzroči pa lahko hude krvavitve in dodatne poškodbe.