Viri in avtorji

Besedilo in likovna oprema povzeto po:

PRVA POMOČ: PRIROČNIK S PRAKTIČNIMI PRIMERI, doc.dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.,
Rdeči Križ Slovenije, 2006


Pravica uporabe

Vse informacije in podobe na teh straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumente, objavljene na teh spletnih straneh, je mogoče reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.


Omejitev odgovornosti
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) se trudi, da uporabnikom svojih spletni strani zagotovi ažurne in verodostojne informacije. Kljub temu pa MDDSZ ne odgovarja za morebitne pomanjkljivosti ali napake v vsebini. Naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake pri informacijah je popolnoma izključena. Ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali za neprijetnosti, ki bi jih bil deležen uporabnik zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh.
Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Vsebina na spletni strani MDDSZ nima značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to izrecno navedeno.
 
MDDSZ v nobenem primeru ne odgovarja nobenemu uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi jih bil lahko deležen uporabnik zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav, ki so na našem spletišču.
 
MDDSZ si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino svojih spletnih strani.
 
Spletne strani vsebujejo povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.
 

Partnerji
 
Spletne strani sta financirala Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.


Avtorji

© Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007
 
Produkcija, grafično oblikovanje, spletno programiranje in tehnična izvedba:
© Sonce net d.o.o.