Zastrupitve

Prepoznavanje zastrupitve

Zastrupitev je velikokrat očitna in jo lahko prepoznamo že po okoliščinah zastrupitve:
 • prazna embalaža alkoholne pijače, pesticida, zdravil;
 • vbodna mesta po telesu in injekcijska igla v bližini telesa;
 • vonj po plinu;
 • razlita industrijska kemikalija;
 • poslovilno pismo.
Včasih pa zastrupitev ni očitna in je ob srečanju z nenadno obolelo osebo odločilno, da sploh pomislimo na zastrupitev.

Na zastrupitev moramo pomisliti vedno, ko si bolnikovega stanja ne znamo pojasniti!

Prva pomoč pri zastrupitvah vključuje:
 • skrb za lastno varnost pri reševanju;
 • reševanje iz zastrupljenega območja;
 • preverjanjem vzpostavljanje in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij;
 • klic na pomoč;
 • odstranjevanje strupa z zastrupljenca (pri jedkovinah pred klicem na pomoč);
 • prepoznavanje strupa in shranjevanje vzorca;
 • prevoz zastrupljenca.

Skrb za lastno varnost pri reševanju


Pri nudenju prve pomoči zastrupljencu moramo najprej poskrbeti za lastno varnost, npr. z uporabo zaščitnih rokavic. Ostati moramo mirni in ne smemo ravnati nepremišljeno, ker lahko s svojim ravnanjem še dodatno poslabšamo stanje zastrupljenca in se zastrupimo še sami.

Ne rešuj brez zaščite, ker lahko sam postaneš žrtev!

Reševanje iz zastrupljenega območja

S hitrim reševanjem ponesrečenca iz zastrupljenega območja skrajšamo škodljivo delovanje strupa na kožo in sluznice ter zmanjšamo kopičenje strupa v telesu.

V primeru, da so na mestu zastrupitve še vedno prisotni strupi, se moramo pred reševanjem zaščititi ali odstraniti strup, npr. s prezračevanjem prostora.

Nevarnost, da se zastrupimo med reševanjem, je posebno velika pri zastrupitvah:
 • s plini, hlapi, parami;
 • z jedkovinami;
 • z industrijskimi kemikalijami;
 • z vojaškimi strupi.

V Sloveniji so za reševanje zastrupljencev iz zastrupljenih območij usposobljeni in opremljeni gasilci. Zaščitna oprema gasilcev je sestavljena iz zaščitne obleke, pokrivala, rokavic in škornjev, zaščitne maske in avtonomnega dihalnega aparata