Nevarnosti pri izvajanju TPO

Okolica
Preden pristopimo do prizadetega, se moramo prepričati, da nam, njemu in okoli prisotnim ne grozi nevarnost iz okolja (promet, električni tok, plin, nevarnost vžiga oz. eksplozije ipd.).

Zastrupitve
V primeru, da je bil prizadeti izpostavljen strupenim plinom (vodikov cianid, vodikov sulfid), korozivom (močne kisline, lugi), parakvatu ali organofosfatom, lahko pride do absorpcije škodljivih substanc preko reševalčeve kože ali dihal. Postopamo tako, da si zaščitimo kožo z rokavicami, pri nudenju umetnega dihanja pa obvezno uporabimo žepno obrazno masko z enosmernim ventilom. Laiki, ki delajo v industrijskih obratih, naj bi za umetno predihavanje uporabljali ročni dihalni balon z obrazno masko.

Okužbe
Za uspeh oživljanja in dajanja prve pomoči je ključno takojšnje ukrepanje. Strah pred okužbo je lahko eden od pomembnejših vzrokov za odlašanje z začetkom postopkov oživljanja. Samo ustrezno usposobljen in poučen izvajalec prve pomoči se bo oživljanja lotil brez odlašanja in bo pri tem ustrezno varoval tako sebe kot poškodovanca ali bolnika. Do okužbe med izvajanjem temeljnih postopkov pride izjemno redko. Ta skrajno majhna možnost ne sme biti vzrok za opustitev nujnih postopkov.