MDDSZ Varnost v gostinstvu

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Domov arrow Značilnosti dejavnosti

Značilnosti dejavnosti Natisni

V dejavnosti hotelirstva in gostinstva srečamo predvsem majhna podjetja, ki imajo največ deset zaposlenih. V njej se zaposlujejo predvsem mladi. Iz evropskih statističnih podatkov (EU-25, Eurostat 2005) je razvidno, da je približno 48 % delavcev mlajših od 35 let, medtem ko predstavljajo delavci, starejši od 55 let, manj kot 10 % zaposlenih, čeprav se zaradi demografskih sprememb delež slednjih povečuje.

Dejavnost zaposluje več žensk kot moških, saj te predstavljajo 54 % zaposlenih. Dejavnost hotelirstva in gostinstva pomeni dobro priložnost za zaposlitev mladih in nekvalificiranih oseb. Značilna je tudi nizka raven izobrazbe, saj je 40 % zaposlenih nekvalificiranih. Le ena desetina delavcev ima visoko stopnjo izobrazbe. Kljub zahtevnim delovnim pogojem pa v tej dejavnosti ni opaziti nadpovprečne pogostosti nezgod pri delu in poklicnih bolezni.

 

Dobrodošli

Namen spletne strani je tako delodajalcem kot delavcem v dejavnosti približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

 

Tveganja v dejavnosti

Najpomembnejša tveganja povezana z delom v dejavnosti in njihovo preprečevanje.

 

Ocena tveganja

Predstavitev postopka, s katerim ovrednotimo tveganje za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu.