MDDSZ Varnost v gostinstvu

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Domov arrow Najpomembnejša tveganja

Najpomembnejša tveganja Natisni

Najpomembnejša z delom povezana tveganja v tej dejavnosti so:

 • fizično zahtevno delo, ki zahteva dolgotrajno stanje in držo z omejenim obsegom gibanja, prenašanje in dvigovanje bremen ter ponavljajoče se gibe v kombinaciji z drugimi neugodnimi delovnimi razmerami, kot je slabo oblikovan delovni prostor;
 • izpostavljenost visokim ravnem hrupa: približno 29 % delavcev v tej dejavnosti je izpostavljeno hrupu in več kot 4 % jih meni, da to ogroža njihovo zdravje;
 • vroče ali mrzlo delovno okolje, zlasti kombinacija visokih temperatur in prepiha, odprtih vrat, ter delo izmenoma v toplih, vlažnih razmerah in hladnih okoljih, kot so skladiščni prostori;
 • ureznine in opekline;
 • zdrsi, spotiki in padci zaradi mokrih in spolzkih tal, ovir in padcev z višine;
 • nevarne snovi, na primer pogost stik s čistilnimi sredstvi in bioloških dejavnikov v hrani.

Najpomembnejši psihosocialni dejavniki tveganja so:

 • dolg in nestandarden delovni čas; za to dejavnost so značilne dolge izmene, nereden in neobičajen delovni čas, veliko dela se opravi, ko drugi ljudje običajno niso v službi;
 • težave pri usklajevanju dela in zasebnega življenja, zlasti zaradi nepredvidljivega delovnega časa, dolžine delovnega dne in nezadostnega nadzora nad delom;
 • velika delovna obremenitev in časovni pritisk; približno 75 % zaposlenih toži zaradi zelo hitrega ritma dela, 66 % zaradi izjemno kratkih rokov, 48 % zaposlenih pa meni, da nimajo dovolj časa za opravljanje dela;
 • pomanjkanje nadzora nad delom: monotono delo, ki ne vključuje ustvarjalnosti in iniciativnosti;
 • stiki s sodelavci in nadrejenimi: pomanjkanje podpore lahko poveča stres na delovnem mestu; približno 70 % delavcev meni, da lahko prosijo sodelavce za podporo, le 53 % pa jih meni, da lahko za podporo prosijo nadrejene;
 • stalen stik s strankami je lahko razlog za stres, v najhujših primerih pa prihaja celo do nadlegovanja ali nasilja;
 • pomanjkanje izobraževanja in usposabljanja; za nekatera delovna mesta ni potrebna nikakršna formalna izobrazba, zahteva se nizka raven usposobljenosti in izkušenj; delavci niso vedno dobro usposobljeni za opravljanje svojega dela, kar je lahko dodatni razlog za stres.
 

Dobrodošli

Namen spletne strani je tako delodajalcem kot delavcem v dejavnosti približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

 

Dejavnost hotelirstva in gostinstva

Predstavitev dejavnosti gostinstva in hotelirstva.

 

Ocena tveganja

Predstavitev postopka, s katerim ovrednotimo tveganje za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu.