Uvod

Negovalno osebje v zdravstvenih in socialnih ustanovah večino delovnega časa preživi z bolniki oz. stanovalci. Ena izmed pomembnih nalog negovalnega osebja je pomoč bolniku pri gibanju in nameščanju v ustrezno lego. Zelo pomembno je dobro usklajeno skupinsko delo. Negovanje zajema delovne naloge, ki se opravljajo pretežno stoje in vsebujejo veliko hoje, prisiljene drže, ponavljajočih se gibov ter sklanjanja.

image118.jpg

Zdravstvena nega vključuje veliko premeščanja, prenašanja in premikanja bolnikov, zato je to delo tako psihično kot fizično zelo naporno. Fizične obremenitve so pogoste še zlasti na negovalnih oddelkih in oddelkih, na katerih so bolniki odvisni od pomoči negovalnega osebja. Bolnike prestavljajo ali obračajo večkrat dnevno. Bolniki pogosto pri tem ne morejo sodelovati, nekateri med njimi pa so poleg tega zelo težki. Negovalno osebje, zaposleno na prej omenjenih oddelkih, lahko dvigne tudi do 1.900 kg na dan.

Vzemimo za primer bolnika, ki je težak 70 kg in ga negujeta dva zdravstvena tehnika. V jutranji izmeni bolnika dvigneta vsaj 2- do 3-krat. Zdravstveni tehnik v eni izmeni običajno skrbi za približno 4 do 6 bolnikov. Tako 8- do 18-krat dvigne breme 35 kg, kar je skupaj od 280 do 630 kg med jutranjo izmeno.

Na sodobnih oddelkih, na katerih imajo na razpolago veliko pripomočkov, ki olajšajo delo, so obremenitve manjše.