Kampanja

Zvočni znaki

1. Splošne zahteve

1.1. Zvočni znak mora:

a) imeti zvočno raven na stopnji dobre zaznavnosti oziroma slišnosti, ki je za 10 dB(A) višja od ravni hrupa v okolju, vendar ne sme dosegati praga bolečine;

b) biti dobro prepoznaven glede trajanja konic in intervalov med dvema konicama ter se jasno razločevati od drugih zvočnih znakov v okolju.

1.2. Če naprava oddaja zvočni znak s stalno in spremenljivo frekvenco, mora biti spremenljiva frekvenca namenjena za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali za nujno ukrepanje ob nevarnosti.

2. Kodiranje znaka

Znak za evakuacijo mora biti kontinuiran.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava