Publikacije

Publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so brezplačne. Večina publikacij je na voljo v prostorih recepcije ministrstva, naročiti pa jih je mogoče tudi po e-pošti hq/neet{Ahpw/tj.

Publikacije prevzamete jih v vložišču MDDSZ med delavnikom, od 7.30 do 15.00 ure, ob predhodni e-potrditvi.

Priročniki

Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom

optika

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Work-related musculoskeletal disorders

Varen začetek

optika

Priročnik MDDSZ in NIJZ Varen začetek vsebuje osnovne informacije o varnosti in zdravju pri delu, namenjene mladim delavcem, dijakom in študentom.

Varen začetek

Proč z bolečinami v hrbtu 

hrbet

Priročnik MDDSZ  Proč z bolečinami v hrbtu vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem na poljuden način približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

Proč z bolečinami v hrbtu

Umetna optična sevanja

optika

Priročnik MDDSZ Umetna optična sevanja vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi umetnih optičnih sevanj. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred umetnimi optičnimi sevanji. 

Umetna optična sevanja

Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših gradbiščih

Priročnik MDDSZ Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših gradbiščih (3. ponatis) je namenjen manjšim izvajalcem gradbenih del, ki jih opozarja na bistvene dejavnike tveganja,  prisotne pri njihovem delu.

Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših gradbiščih

Varnost pri vzdrževalnih delih

varnost

Priročnik MDDSZ  Varnost pri vzdrževalnih delih vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji pri vzdrževalnih delih. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pri vzdrževalnih delih.

Varnost pri vzdrževalnih delih

Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi

kemija

Praktične smernice MDDSZ za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi na preprost način podajajo razlago pojma "mejna vrednost". Opredeljujejo vse vrste mejnih vrednosti in pojasnjujejo nekatere najpomembnejše pojme, povezane z mejnimi vrednostmi.

Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi

Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

kemija

Praktične smernice MDDSZ za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi podajajo poenostavljeno metodo za oceno tveganja in so namenjene predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem. Pripravljene so na podlagi praktičnih smernic, razvitih na ravni Evropske unije, kakor tudi nacionalnih praktičnih smernic in metodologij, ki so jih razvile druge države članice EU.

Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju

hrup

Praktične smernice MDDSZ za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju (Uradni list RS, št. 96/2007) so namenjene zlasti delodajalcem na tem področju. Poskušajo jim na enostaven način prikazati, kako naj izpolnijo svoje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu.

Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju

Prenehajte s tem hrupom!

hrup

Priročnik MDDSZ  Prenehajte s tem hrupom! vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje sluha.

Prenehajte s tem hrupom!

Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete

traktor

Smernice MDDSZ za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete vsebujejo osnovne napotke za pripravo izjave o varnosti z oceno tveganja, v kateri je potrebno opredeliti nevarnosti in oceniti tveganja na kmetijah ter opredeliti ukrepe in vire za zagotavljanje varnosti in zdravja oseb na kmetijah.

Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete

Plakati s področja varnosti in zdravja pri delu

plakat

Plakati MDDSZ iz naslednjih področij varnosti in zdravja pri delu:

Gradbeništvo
Osebna varovalna oprema
Izobraževanje
Jezikovne ovire
Kmetijstvo/gozdarstvo

 

Druge publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Druge publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ne sodijo v okvir varnosti in zdravja pri delu.

 

Publikacije s področja varnosti in zdravja pri delu, katerih izdajatelji so člani nacionalne mreže EU-OSHA

 

Publikacije Evropske komisije (EK)

 

Publikacije Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

 

Publikacije Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

 

Publikacije Mednarodne organizacije dela (ILO)

 

Publikacije drugih mednarodnih organizacij

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava