Ženske

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ocenjuje, da v delovnem življenju žensk in moških obstajajo bistvene razlike, ki vplivajo na njihovo varnost in zdravje pri delu. Razlike v delovnih pogojih med spoloma se odražajo v zdravstvenih statistikah. Raziskave in ukrepi morajo upoštevati dejansko delo, ki ga opravljajo moški in ženske, ter razlike v izpostavljenosti in delovnih pogojih.

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

POVEZAVE

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava