Ženske in moški

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ocenjuje, da v delovnem življenju žensk in moških obstajajo bistvene razlike, ki vplivajo na njihovo varnost in zdravje pri delu. Razlike v delovnih pogojih med spoloma se odražajo v zdravstvenih statistikah. Raziskave in ukrepi morajo upoštevati dejansko delo, ki ga opravljajo moški in ženske, ter razlike v izpostavljenosti in delovnih pogojih.

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) organiziralo mednarodno konferenco Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti (Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019). Na konferenci je tekla razprava o tem, kako se delovna mesta in delo moških ter žensk razlikujejo glede na delovne pogoje in kakovost delovnih mest. Te razlike namreč vplivajo na tveganja, s katerimi se na delovnem mestu srečujejo moški in ženske, kar se v praksi pogosto podcenjuje ali spregleda.

  Program

  Vse pravice v zvezi s prezentacijami, ki so objavljene spodaj, so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

  dr. Jorge CABRITA (Eurofound): Enakost spolov pri delu EN SL

  dr. Greet VERMEYLEN (Evropska komisija): EU politike na področju enakosti spolov: vprašanja, povezana z zdravjem in delom EN SL

  dr. Laurent VOGEL (ETUI): Poklicne bolezni žensk EN SL

  dr. Elke SCHNEIDER (EU-OSHA): Z delom povezane zdravstvene težave žensk, poklicni rak, rehabilitacija – EU-OSHA vidik spolov EN SL

  prof. dr. Metoda DODIČ FIKFAK (KIMDPŠ): Zdravje žensk v Sloveniji s posebnim poudarkom na boleznih, povezanih z delom

  dr. Alessandro MARINACCIO (INAIL): Razlike med spoloma na področju poklicne izpostavljenosti rakotvornim snovem in pojavnost raka med italijanskimi delavkami in delavci EN SL

  dr. Sonja ROBNIK (MDDSZ): Spolno nadlegovanje na delovnem mestu v Sloveniji: so delovna okolja zdrava?

  dr. Isabella BILETTA (Eurofound): Ko so na delovnem mestu diskriminirani moški EN SL

  Katja DRAKSLER (KIMDPŠ): Vpliv prestrukturiranja na zdravje žensk v tekstilnem podjetju

POVEZAVE

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava