Mladi

Po podatkih Eurostata je v EU pogostost nezgod pri delu med delavci, starimi od 18 do 24 let, za več kot 40 % višja kot v drugih starostnih skupinah. Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve.

Slovenski delodajalci so v letu 2014 prijavili Inšpektoratu RS za delo 8.793 nezgod pri delu. V nekaj manj kot 10% nezgod so bili vpleteni delavci, stari manj kot 25 let.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

  • slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
  • neizkušenost mladih, ki se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
  • nepoznavanje dolžnosti delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
  • nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
  • nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu;
  • vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
  • nezrelost mladih delavcev.

Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti.

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

Povezave

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava