Stres v zvezi z delom

Obstajajo tako številne definicije stresa kot tudi številne definicije stresa v zvezi z delom.

Nacionalni inštitut za javno zdravje definira stres kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor je lahko dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element. Stresor začasno zamaje posameznikovo ravnovesje, stres pa je povsem normalno odzivanje na to dogajanje.

Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom, ki so ga leta 2004 podpisali evropski socialni partnerji, pa navaja, da je stres stanje, ki ga spremlja fizično, psihično ali socialno slabo počutje ali disfunkcije, ki izvirajo iz občutka posameznika, da ne zmore izpolniti vsega, kar se od njega zahteva ali pričakuje. Posameznik zlahka prenese kratkotrajno izpostavljenost pritisku, ki lahko velja kot pozitiven, teže pa prenese dolgotrajno izpostavljenost hudemu pritisku. Poleg tega se lahko različni posamezniki različno odzivajo na podobna stanja, isti posamezniki pa se lahko v različnih obdobjih svojega življenja različno odzivajo na enaka stanja. Stres ni bolezen, toda dolgotrajna izpostavljenost stresu lahko zmanjša učinkovitost pri delu in poslabša zdravje. Stres, ki ne izvira iz delovnega okolja, lahko vodi v spremembe obnašanja in zmanjšanje učinkovitosti pri delu. Vseh pojavnih oblik stresa pri delu ni mogoče šteti za stres v zvezi z delom. Stres v zvezi z delom lahko povzročajo dejavniki, kot so vsebina dela, organizacija dela, delovno okolje, slabo sporazumevanje itd.

Po podatkih EU-OSHA je stres v zvezi z delom druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom v Evropi – takoj za kostno-mišičnimi obolenji. 50–60 % vseh izgubljenih delovnih dni je mogoče pripisati stresu, povezanemu z delom.

Programi, projekti, publikacije, drugo

PREDPISI, OKVIRNI SPORAZUMI

Nazaj

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava