Nevarne snovi

Nevarne snovi so prisotne na številnih delovnih mestih v celi vrsti dejavnosti, na primer v frizerskih salonih, laboratorijih, dejavnosti čiščenja objektov in opreme, zdravstvu, kmetijah, avtomehaničnih delavnicah, kemičnih tovarnah.

Nevarne snovi nam lahko škodijo na različne načine. Nekatere povzročajo raka, druge vplivajo na plodnost ali povzročajo okvare ob rojstvu. Spet druge snovi lahko povzročijo poškodbe možganov, okvare živčnega sistema, astmo in težave s kožo. Poškodbe, ki jih povzročijo nevarne snovi, lahko nastanejo že ob enkratni kratkotrajni izpostavljenosti ali pa zaradi dolgotrajnega kopičenja snovi v telesu.

Programi, projekti, publikacije, drugo

10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje (Laško, 23. in 24. oktober 2018) so organizirali: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Urad RS za kemikalije ter Zavod RS za šolstvo. Sofinancira pa ga je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.  Posvet je potekal pod okriljem Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.Program

Vse avtorske pravice v zvezi s spodaj objavljenimi dokumenti so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Primeri dobre prakse

  • Preprečevanje izpostavljenosti izpušnim plinom dizelskih motorjev in ostalim izpušnim plinom med pregledom avtomobilov

Študija primera kaže, kako je direktor DEKRA, majhne neodvisne družbe, ki je del večje franšize, ukrepal, da bi preprečil izpostavljenost delavcev rakotvornim plinom na delovnem mestu. S podporo lokalne organizacije za socialno varnost Cramif (Caisse régionale d’assurance maladie d’lle-de-France) je direktor oblikoval in namestil nov sistem  prezračevanja, da bi s tem izboljšal delovno okolje.

Ta primer dobre prakse kaže, kako je bilo mogoče z zunanjim financiranjem in strokovnim znanjem oblikovati preprosto in trajno rešitev. Sistem je bil že uporabljen kot model za izboljšave tudi v drugih delavnicah.

Kontakt: EU-OSHA

Država: Francija

Snov: Izpušni plini dizelskih motorjev, prah

Poklici: Delavci z avtomobili

Dejavnost: Veleprodaja in maloprodaja; popravilo motornih vozil in motornih koles

Vrsta rešitve: 2. T – Tehnični ukrepi

Nadaljnje informacije: EU-OSHA: Preventing  exposures  to  diesel  engine  emissions  and  other exhaust gases during car inspection (Case Study DEKRA)

  • Nevarne snovi pri varjenju

Nemška zavarovalnica za nezgode pri delu za dejavnost lesne in kovinske industrije (DGUV) je predstavila spletno stran, ki je namenjena nevarnim snovem pri varjenju.

Na spletni strani lahko najdete informacije o tveganjih zaradi nevarnih snovi pri različnih tehnikah varjenja. Informacijske brošure, ki jih lahko prenesete iz spleta, zajemajo informacije o tveganju zaradi izpostavljenosti varilcev nevarnim snovem in potrebne varnostne ukrepe za odstranitev ali zmanjšanje možnih tveganj med varjenjem. Zakonodaja in pravilniki, tako kot tehnična in znanstvena dokumentacija, v zvezi z nevarnimi snovmi pri varjenju, so dostopni na tem spletnem mestu. Na spletnem mestu boste prav tako našli orodje, ki vam bo pomagalo oceniti izpostavljenost plinom, ki nastajajo pri varjenju.

Kontakt:  DGUV

Država: Nemčija

Snov: plini, fluidi, pare, ki nastajajo pri varjenju

Poklici: delavci v kovinski industriji, varilci

Dejavnost: predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Vrsta rešitve: 2.T – Tehnični ukrepi, 3.O – Organizacijski ukrepi, 4.P – Osebna varovalna oprema

Nadaljnje informacije: DGUV - Schadstoffe in der Schweißtechnik

 

  • Brošura »Ali so na vašem delovnem mestu prisotne rakotvorne snovi? Čas je za ukrepanje«

Rak je primarni razlog za smrt v Quebecku (Kanada) in prav tako v večini industrijskih držav. Karcinogeneza je kompleksen proces. Znanstveniki ocenjujejo, da je kar 2 do 8 % raka povezanega z delom. Odstotek se razlikuje med državami. Za utemeljitev potrebe po nadaljnjih raziskavah na tem področju je nujno potrebno imeti oceno stanja izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem in število primerov raka povezanega z delom.

Brošura »Ali so na vašem delovnem mestu prisotne rakotvorne snovi? Čas je za ukrepanje« je namenjena strokovnim delavcem, delodajalcem in delavcem. Uporabna je za vsa delovna mesta, ki so v majhnih podjetjih ali velikih družbah. Namen brošure je zagotoviti smernice za preprečitev izpostavljenosti in zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu. Zajema kemijske, biološke in fizikalne dejavnike in temelji na najnovejših dognanjih na tem področju.

Kontakt: France Labrèche Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Država:  Kanada

Vrsta rešitve: 1.S – Zamenjava, 2.T – Tehnični ukrepi, 3.O – Organizacijski ukrepi, 4.P – Osebna varovalna oprema

Nadaljnje informacije: spletna stran IRSST: Are there carcinogens in your workplace? It's time to act!

Predpisi

Povezave

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava