Avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija

Smo na začetku četrte industrijske revolucije, ki bo popolnoma spremenila način življenja in medsebojnega komuniciranja. Nove tehnologije v vedno večji meri prežemajo vse segmente sodobnih družb. Tehnološki trendi - kot so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija - preoblikujejo tudi delovna mesta in sam sociokulturni kontekst dela. Tehnološke inovacije po eni plati predstavljajo gonilo razvoja in konkurenčnosti, po drugi pa spremembe, ki jih prinašajo odpirajo nove izzive, tako za varnost in zdravje pri delu, kot za širši kontekst dela, zaposljivosti in delovne sile. Pomembno je torej razumeti spremembe, s katerimi se srečujemo, da bi pravočasno zgradili sisteme, ki bodo zmanjšali tveganja v delovnem okolju in izboljšali delovno življenje ljudi.

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava