Alkohol, droge in druge prepovedane substance

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) v 51. členu določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, pri čemer delodajalec ugotavlja stanje po postopku in na način, ki sta določena z internim aktom delodajalca. Poleg tega delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. V obeh primerih mora delodajalec delavca odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa.

Programi, projekti, publikacije, drugo

Predpisi

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava