Šolstvo

Seminarji o varnosti in zdravju pri delu v vzgoji in izobraževanju

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem  s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2) zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 

Seminar 2011

Program seminarja "Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah"

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Seminar 2012

Program seminarja »Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah«

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Seminar 2016

Program seminarja »Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje«

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Seminar 2017

Program seminarja »Zdrava delovna mesta v vzgoji in izobraževanju«

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Programi, projekti, publikacije, drugo

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava