Policija ter druge dejavnosti za javni red in varnost

KONFERENCE O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V POLICIJI


Prva mednarodna konferenca »Varna in zdrava delovna mesta v policiji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju s Policijo organiziralo prvo mednarodno konferenco »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. in 30. maj 2018), na kateri je tekla razprava o možnostih za izboljšanje sistema varnosti in zdravja pri delu v policiji, o zdravstvenem stanju zaposlenih v policiji, absentizmu in vračanju na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti, o vlogi vodstva pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v policiji, predstavljeni pa so bili tudi primeri dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Vse pravice v zvezi s prezentacijami, ki so objavljene spodaj, so pridržane.
Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

 


Druga mednarodna konferenca »Varna in zdrava delovna mesta v policiji«

Druga mednarodna konferenca »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. maj 2019) bo predvidoma obravnavala teme s področja kemijske varnosti.


PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO


Na Nacionalnem tekmovanju za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017, ki je potekalo pod okriljem evropske kampanje Zdrava delovna mesta za vse generacije, je zmagal primer dobre prakse »Promocija duševnega in telesnega zdravja na delovnem mestu v policiji«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota. Omenjeni primer dobre prakse je prejel tudi pohvalo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

EU-OSHA: Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje 2016–2017

MNZ: Revija Varnost 4/2017

Health and Safety Executive (UK): If you work in police

Health and Safety Executive (UK): Striking the balance between operational and health and safety duties in the Police Service

Health and Safety Executive (UK): Striking the balance between operational and health and safety duties in the Police Service: An explanatory note

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava