Kampanja

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev ne pomeni zgolj izpolnjevanja zakonskih zahtev, ampak prinaša tudi druge očitne prednosti:

  • Dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu koristi poslovanju in je značilno za organizacije z učinkovitim vodenjem.
  • Ukrepi za varovanje mladih bodo pripomogli k večji varnosti vseh zaposlenih.
  • Če poskrbite za ustrezno usposabljanje in izobraževanje mladih, boste imeli koristi od njihove energije, zagnanosti in volje do učenja. Obenem jim boste zagotavljali varnost na delovnem mestu.
  • Z dobrim nadzorom boste laže ugotavljali, kako mladi napredujejo na delovnem mestu. Lahko boste spremljali učinkovitost njihovega usposabljanja.
  • Če si boste ustvarili sloves dobrega delodajalca, boste pritegnili kakovostne mlade kadre.

http://si.osha.eu.int/et2006/dobra_praksa.htm
http://ew2006.osha.eu.int/goodpracticeawards/

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava