Kampanja

Študentski servisi

Obvestite študente in dijake, ki prihajajo k vam po napotnice za delo, o vseh problemih glede varnosti in zdravja pri delu. Napotite jih na spletne strani, ki se nahajajo med povezavami, predvsem pa jih opozorite na naslednje spletne strani:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sektor za varnost in zdravje pri delu
Štukljeva 44, 1000 Ljubljana


Telefon: 01/369 77 00
E-naslov: hq/neet{Ahpw/tj
Spletni naslov: http://www.mddsz.gov.si/

Inšpektorat RS za delo
Štukljeva 44, 1000 Ljubljana


Telefon: 01/280 36 60
E-naslov: jsteAhpw/tj
Spletni naslov: http://www.id.gov.si/

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/244 14 00
Spletni naslov: http://www.ivz.si/

Slovenski portal za varnost in zdravje pri delu

http://www.osha.mddsz.gov.si/ 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

https://osha.europa.eu/sl/

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006 (na temo mladih delavcev).

http://www.osha.mddsz.gov.si/kampanje/evropska-kampanja-varen-zacetek-2006/

https://osha.europa.eu/sl/priority_groups/young_people

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter druge inštitucije razpolagajo s številnimi brezplačnimi brošurami in priročniki, ki so primerni tudi za mlade delavce. To gradivo lahko nato razdelite med študente.

Vsaka aktivnost v smeri informiranja glede varnosti in zdravja pri delu je dobrodošla.

Študentje in dijaki bodo bolje obveščeni glede varnosti in zdravja pri delu, vi kot študentski servis pa si boste zagotovili dober sloves, in sicer kot študentski servis, ki mu ni vseeno.

Noga Kampanje
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava