Določitev ravni tveganja

Raven tveganja, ki so mu izpostavljeni uporabniki/delavci, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik, je kombinacija večih faktorjev. Ti vključujejo pogostost, trajanje in intenziteto uporabe računalnika, stanje računalniške opreme, že obstoječe zdravstvene težave delavca itd.

Seveda je popolnoma logično, da je tisti, ki nepretrgano tipka pod velikim časovnim pritiskom, izpostavljen večjemu tveganju kot tisti, ki le občasno uporablja računalnik kot orodje za pridobivanje določenih informacij.

Raven tveganja je odvisna od kombinacije verjetnosti, da bo prišlo do zdravstvene težave (poškodbe, bolezni) in resnosti zdravstvene težave.

Kriteriji za določanje resnosti so prikazani v tabeli 1:

Resnost Opis Stopnja
Velika Gre za možnost kostno-mišične poškodbe. To je možno, če gre za neustrezen položaj telesa. Na primer, polomljen ali nenastavljiv stol, ali neustrezen položaj zapestja lahko povzroči velike zdravstvene težave 3
Srednja V tem primeru ne gre za kostno-mišično poškodbo temveč za precejšnjo mero neugodja. To neugodje lahko povzroči na primer prevelika osvetljenost delovnega mesta, zaradi česar je težko brati iz zaslona. 2
Majhna V tem primeru gre za manjšo mero neugodja. To manjše neugodje lahko povzroči na primer previsoka temperatura v delovnem prostoru. V to kategorijo spada tudi pomanjkanje informacij o ustreznem načinu dela ipd. 1

Kriteriji za določanje verjetnosti so prikazani v tabeli 2:

Verjetnost Opis Stopnja
Velika Uporabnik zelo pogosto uporablja računalniško opremo in/ali uporabnik intenzivno uporablja računalniško opremo v določenem daljšem obdobju med delovnim dnem in/ali uporabnik uporablja računalniško opremo daljše obdobje brez odmora. Primeri takih uporab so delavec, ki dela v klicnem centru, uradnik, ki vnaša podatke, ali delavec, ki prepisuje dokumente iz papirne oblike v računalnik. 3
Srednja Pogostost, intenziteta in trajanje uporabe ni velika, kljub temu pa uporabnik dokaj veliko uporablja računalniško opremo. V to kategorijo sodi večina delavcev, katerih delo je mešanica dela z računalnikom in uporaba (branje, analiziranje ipd.) dokumentov v papirni obliki. 2
Majhna Uporabnik le minimalno uporablja računalniško opremo. Uporaba ni niti pogosta, niti ne traja dolgo niti ni intenzivna. To so uporabniki, ki občasno preverijo elektronska sporočila ali poiščejo določeno kratko informacijo na spletu. 1

Potrebno je poudariti, da pomanjkanje usposobljenosti, informacij in nadzora prav tako lahko pripomorejo k večji verjetnosti, kakor tudi že obstoječe zdravstvene težave.

Tveganje izračunamo po formuli TVEGANJE = VERJETNOST × RESNOST, in dobimo ravni tveganja, ki so prikazane v tabeli 3:

 
VERJETNOST
Majhna 1 Srednja 2 Velika 3

R
E
S
N
O
S
T

Majhna 1 1 2 3
Srednja 2 2 4 6
Velika 3 3 6 9

Visoka raven tveganja = 6 ali 9
Srednja raven tveganj = 3 ali 4 
Nizka raven tveganja = 1 ali 2

Ti izračuni so narejeni za grobo oceno tveganja za delovno mesto z računalnikom. Obstajajo seveda bolj kompleksne metode, vendar ta enostavna metoda največkrat običajno zadošča. Na podlagi teh grobih ocen lahko določimo prednostni red izvajanja ukrepov.