Uvod

Skrb v zvezi z uporabo računalniške opreme ne sme biti ločena od splošne skrbi za varnost in zdravje delavcev. Tradicionalno se delo v pisarnah oziroma uradih smatra za varno in zdravju neškodljivo, kar v primerjavi z delom v tovarnah ali na gradbiščih nedvomno tudi je. Vendar pa v zadnjih časih zagotavljanje varnega in zdravju neškodljivega dela z računalnikom postaja vse bolj aktualno. Nenazadnje danes že skoraj vsak delavec pri delu uporablja računalnik kot nepogrešljivo orodje, ki sta ga včasih predstavljala svinčnik in papir.

Čedalje več uporabnikov računalniške opreme s slikovnim zaslonom poroča o neugodju in drugih motnjah počutja. Gre za začasne težave, ki po zaključku dela izginejo, vseeno pa so ti problemi neprijetni in se jim je zato potrebno izogibati. Če se zanemarijo, lahko to privede do dolgotrajnih oziroma kroničnih zdravstvenih problemov.

Osebe, ki delajo na delovnih mestih pred zaslonom tožijo predvsem zaradi glavobolov, bolečin v vratu, pekočih in solzečih oči, psihične napetosti, kakor tudi bolečin v ramah in rokah.

Ta spletna stran je namenjena predvsem delodajalcem, ki so odgovorni za varnost in zdravje svojih delavcev pri delu z računalniki, in njihovim zaposlenim.