Ponovimo umetno dihanje 2x. S postopkom nadaljujemo do prihoda reŇ°evalcev.