OiRA

OiRA - OCENJEVANJE TVEGANJA

Spletna aplikacija je interaktivno orodje, namenjeno ocenjevanju tveganja v posameznih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.

Projekt je bil s strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu s sedežem v Bilbao-u predstavljen leta 2011. Republika Slovenija je k projektu pristopila s podpisom memoranduma leta 2012. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s tem prevzelo vlogo skrbnika projekta. V projekt so vključeni tudi socialni partnerji.

Orodje OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje ali zaradi drugih okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu.

Za lažjo uporabo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo navodila v obliki  Vodnika po spletnem interaktivnem orodju OiRA.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem socialnih partnerjev* do sedaj razvilo OiRA orodja za naslednje gospodarske dejavnosti:

* Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne odgovarja za vsebino tistih orodij OiRA, ki so jih razvili socialni partnerji in druge organizacije.

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava