O mreži

V Nacionalno mrežo EU-OSHA so vključene naslednje organizacije:

Vladne inštitucije

Sindikati

Delodajalska združenja

STROKOVNA ZDRUŽENJA, INŠTITUCIJE IN DRUGE ORGANIZACIJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

ZPIZ in ZZZS

Sodelavci Nacionalne mreže EU-OSHA:

Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava