Napo ozavešča o rakotvornih snoveh

09.12.2022

Preprečevanje poklicnih rakov in ozaveščanje o škodljivih posledicah rakotvornih snovi sodita med prednostne naloge EU.

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-27 navaja, da je v EU rak glavni vzrok za smrti, povezane z delom. Ocenjuje se namreč, da zaradi poklicnih rakov vsako leto umre približno 100.000 delavcev. Ukrepi za boj proti poklicnim rakom so ključni elementi Evropskega načrta za boj proti raku (Europe’s Beating Cancer Plan), ki določa nov pristop EU k trajnostnemu preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka. Zaveza EU za boj proti poklicnemu raku je tudi v skladu s strategijo Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens) za obdobje 2020–24, ki povezuje države članice in socialne partnerje v prizadevanju za hitro uveljavitev mejnih vrednosti za rakotvorne snovi in izvajanje zakonodaje na tem področju.

Nov animiran film, v katerem nastopa priljubljeni lik Napo, je namenjen ozaveščanju o raku, povezanem z delom, in o tem, kako ga preprečiti. Poudarek je na snoveh, ki se pojavljajo kot stranski produkti delovnega procesa in jim je treba nameniti posebno pozornost, ker nimajo oznak in v varnostnih listih morda ni sklicevanja nanje.

Velik delež delavcev je potencialno izpostavljen izpušnim plinom dizelskih motorjev, lesnemu prahu, hlapom, ki nastanejo pri varjenju, kremenovem prahu itd. Tipični poklici, pri katerih je izpostavljenost rakotvornim snovem visoka, so: gradbeniki, vozniki, mehaniki, mizarji, slikopleskarji in varilci. Številni delavci se ne zavedajo, da te snovi lahko povzročajo raka.

Vabimo vas, da si ogledate Napo film o prej omenjenih skritih morilcih in ga delite naprej.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava