Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

21.10.2022

EU-OSHA ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) se zavzema za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi v korist podjetij, zaposlenih ter vlad. Spodbuja kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi. Na voljo je video, v katerem EU-OSHA predstavlja področja svojega delovanja.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • biti morajo državljani ene od držav članic EU, Islandije, Norveške ali Lihtenštajna;
  • imeti morajo diplomo o pridobljeni visokošolski izobrazbi (najmanj 3 leta univerzitetnega izobraževanja);
  • dobro morajo obvladati vsaj dva uradna jezika EU, od katerih je eden angleščina.

Pripravniki različnih profilov bodo imeli možnost nabirati izkušnje na enem od naslednjih oddelkov:

  • na oddelku za komunikacijo in promocijo (CPU),
  • na oddelku za preventivo in raziskave (BRU),
  • v centru za vire in storitve (RSC) ali
  • v sekretariatu mreže oziroma v uradu za zvezo v Bruslju (NET-BLO).

Pripravništvo bo potekalo v Bilbau (Španija) ali Bruslju (Belgija).

Sporazumi o pripravništvu so sprva na voljo za obdobje šestih mesecev z možnostjo podaljšanje za največ šest mesecev; pripravništvo torej lahko traja največ 12 mesecev.

Podrobnejše informacije o razpisu so objavljene na spletni strani EU-OSHA.

Rok za prijavo se izteče 14. novembra 2022 ob 13:00.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava