Spletni seminar Azbest v delovnem okolju (20. 10. 2022)

05.10.2022

Azbest je uvrščen v skupino 1 rakotvornih snovi, kar pomeni, da se šteje za nedvomnega povzročitelja raka pri ljudeh.

Zdravje je ogroženo, ko se pri posegih v materiale, ki vsebujejo azbest, sproščajo in vdihavajo azbestna vlakna, na primer med obnovo stavb. Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči kronične pljučne bolezni, kot so pljučni rak, mezoteliom in rak prebavil ter azbestoza (hudo brazgotinjenje pljuč), pri čemer med izpostavljenostjo in prvimi znaki bolezni v povprečju preteče 30 let.

Čeprav je uporaba azbesta v EU od leta 2005 prepovedana, je ta še vedno prisoten v nekaterih stavbah in je odgovoren  za številne smrti, ki bi se jim lahko izognili. Kar 78 % poklicnih rakov, ki so priznani v državah članicah, je povezanih z azbestom.

Obravnava tveganj zaradi izpostavljenosti azbestu je bistvenega pomena za varovanje zdravja ljudi in okolja ter zagotavljanje dostojnih življenjskih in delovnih razmer. Zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira spletni seminar Azbest v delovnem okolju, ki bo potekal v četrtek, 20. oktobra 2022, od 13.00 do 15.45.

Na seminarju bodo, med drugim, predstavljene tudi spremembe, ki jih je 28. septembra 2022 najavila Evropska komisija in vključujejo:

  • sporočilo o prizadevanjih za prihodnost brez azbesta, ki celovito obravnava azbest, od izboljšanja diagnosticiranja in zdravljenja bolezni, ki jih povzroča azbest, do prepoznavanja in varnega odstranjevanja azbesta ter ravnanja z njegovimi odpadki;
  • predlog sprememb direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, katerega cilj je izboljšanje zaščite delavcev z znatnim znižanjem mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti azbestu.

Seminar je sestavni del aktivnosti Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu.

Kotizacije ni. Spletni seminar je brezplačen.

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu priznalo 6 točk.

Število udeležencev je omejeno. Prijavite se na povezavi: https://form.jotform.com/222761996581368

Podrobnejše informacije so razvidne iz programa seminarja.

Vljudno vabljeni!

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava