Ali je za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu nujno znanje angleškega jezika?

15.07.2022

Latvijska študija ocenjuje, da je znanje angleškega jezika zelo pomembno za strokovnjake na področju varnost in zdravja pri delu, ki delajo majhnih evropskih državah.

Skupina latvijskih raziskovalcev je analizirala podatke različnih anket o tem, katere jezike uporabljajo strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu pri iskanju strokovnih informacij ter vire informacij, ki so jih  ti uporabljali med prvim valom covida-19. Poskušali so oceniti, ali je znanje angleškega jezika med njimi zadostno za hiter in učinkovit odziv v primeru izrednih razmer, kot je na primer pandemija.

Rezultati raziskav so pokazali, da se delež strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu, ki iščejo strokovne informacije samo v latvijskem jeziku, povečuje. Med letoma 2006 in 2018 se je odstotek anketirancev, ki za iskanje strokovnih informacij s področja varnosti in zdravja pri delu uporabljajo samo en jezik (latvijski jezik), povečal s 25 na več kot 35 odstotkov. Leta 2018 je angleški jezik navedlo le nekaj manj kot 43 odstotkov, ruščino pa nekaj manj kot 47 odstotkov anketirancev.

Raziskovalci so podatke ocenili kot zaskrbljujoče, saj se globalno delovno okolje hitro spreminja in zahteva ustrezen odziv strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu. Med razpravami v fokusnih skupinah je bilo znanje angleškega jezika omenjeno kot predpogoj za pridobivanje zaupanja vrednih informacij, ki jih zagotavljajo mednarodne organizacije, za analizo informacij v mednarodnih podjetjih, za učenje iz tujih izkušenj in primerov dobre prakse. Poleg tega je pandemija covida-19 opozorila na to, kako pomemben je za delovanje družbe in gospodarstva hiter odziv strokovnjakov pri sprejemanju ustreznih ukrepov v primeru neobičajnih okoliščin.

Raziskovalci so zato predlagali, da se znanje angleškega jezika med strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu spodbuja preko:

(1)  postopkov zaposlovanja strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu, v okviru katerih naj se preverja, ali imajo kandidati solidno znanje strokovnega izrazja v angleškem jeziku;

(2)  razvoja programa specializiranega jezikovnega usposabljanja in oblikovanja tečaja angleškega jezika, prilagojenega potrebam strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu;

(3)  izboljšanja digitalnega znanja strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu z usposabljanjem, ki bo vključevalo uporabo različnih storitev strojnega prevajanja in jezikovnih tehnologij.

Nadalje predlagajo, da podjetja, ki zagotavljajo zunanje storitve na področju varnosti in zdravja pri delu, vzpostavijo dobro delujoč interni sistem usposabljanja, preko katerega svojim strokovnjakom, ki ne govorijo angleškega jezika, zagotovijo najnovejše informacije.

V članku »Is It Essential for Occupational Health and Safety Experts to Know the English Language? Results From Several Studies in Latvia« so na voljo podrobnejše informacije o študiji.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava