Varovanje duševnega zdravja v digitalnem delovnem okolju

06.07.2022

Evropski poslanci zahtevajo uvedbo preventivnih ukrepov na področju preprečevanja tehnološkega stresa v zvezi z delom ter opozarjajo, da je pravica do odklopa bistvenega pomena za dobro duševno zdravje zaposlenih.

Včeraj, 5. julija 2022 je Evropski parlament z veliko večino sprejel resolucijo, s katero priznava številne prednosti dela na daljavo, kot sta večja prožnost in samostojnost, vendar hkrati opozarja na tveganja, povezana s tem načinom dela. Proaktivni pristopi k digitalizaciji, kot so prilagodljiv delovni čas in programi pomoči zaposlenim, pomagajo blažiti stres, povezan z delom. Prav tako je ključnega pomena usposabljanje delavcev za premostitev digitalnega razkoraka.

Evropski poslanci ugotavljajo, da pomanjkanje zavezujočih skupnih standardov v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem psihosocialnih tveganj v zvezi z delom v EU dejansko povzroča neenako pravno varstvo delavcev.

Resolucija obenem poziva k posodobitvi zakonodaje EU na področju varnosti in zdravja pri delu tako, da bo ta odražala novo realnost, ki jo predstavlja digitalno delovno okolje.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava