V okviru Mednarodne konference dela poteka razprava o vključitvi varnega in zdravega delovnega okolja med temeljna načela in pravice dela

01.06.2022

Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da zaradi različnih vzrokov, povezanih z delom, vsako leto na svetu umre skoraj 3 milijone ljudi. Pandemija covida-19 je ponovno izpostavila izjemen pomen varnosti in zdravja pri delu.

V Ženevi poteka 110. redno zasedanje Mednarodne konference dela. Na njej vladni, delavski in delodajalski predstavniki iz 187 držav članic Mednarodne organizacije dela (MOD) razpravljajo o vprašanjih, povezanih z delovnim okoljem in sprejemajo mednarodne standarde dela.

Ena izmed glavnih tém tokratnega zasedanja sta varnost in zdravje pri delu. EU se že dolgo zavzema za priznanje varnega in zdravega delovnega okolja kot temeljnega pogoja za dostojno delo. Obravnava na letošnji konferenci predstavlja finalizacijo tega procesa.

Slovenija je močna in aktivna podpornica procesa. Tako kot ostale države članice EU se zavzema za uporabo besedne zveze varno in zdravo delovno okolje, ki je bolj celovit koncept kot varni in zdravi delovni pogoji, čeprav se obe besedni zvezi uporabljata v mednarodnih instrumentih.

Skupno stališče držav članic EU je, da se kot temeljna instrumenta določita Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju ter Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu. Čeprav obstajajo na področju varnosti in zdravja pri delu tudi druge pomembne konvencije MOD, pa prej navedeni konvenciji, po mnenju EU, obsegata temeljne pravice na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ključnega pomena je, da vladni predstavniki skozi razpravo s socialnimi partnerji dosežejo tripartitni konsenz o odprtih vprašanjih. Zasedanje se bo zaključilo 11. junija 2022 z glasovanjem o resoluciji.

Na dnevnem redu zasedanja sta tudi prva razprava o vajeništvu, katere cilj je določiti nov mednarodni delovni standard, ter razprava o dostojnem delu in socialnem ter solidarnostnem gospodarstvu.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava