Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu

03.05.2022

Danes delo na domu omogočajo številna delovna mesta in nedvomno lahko tej obliki dela priznamo številne prednosti. A - če ne posvečamo pozornosti varnosti in zdravju pri delu - lahko te prednosti kaj hitro izničimo.

Varnosti in zdravju pri delu v prostorih delodajalca namenjamo veliko pozornosti, kako pa so urejene naše domače pisarne?

Na konferenci o varnosti in zdravju pri delu na domu iščemo odgovore na vprašanja:

  • so delovna mesta v naših domačih pisarnah ergonomska,
  • so meje med zasebnim in službenim jasne,
  • katerim psihosocialnim tveganjem smo izpostavljeni pri delu na domu,
  • kaj storiti v primeru, ko varnost in zdravje pri delu na domu ni zagotovljena,
  • katere so pristojnosti inšpektorata za delo,
  • kje je meja med upravičenim in neupravičenim nadzorom in poseganjem v zasebnost domačega okolja,
  • kako poskrbeti za svoje duševno zdravje,
  • kaj  se dogaja na področju urejanja pravice do odklopa in
  • kako naj strokovni delavci in delavke ocenjujejo tveganja pri delu na domu.

Vidimo se 24. maja 2022 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. 

Kotizacije ni, udeležba na dogodku je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne – neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav oziroma do 18. maja. Prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/seminarVZD.

Povezujeta: mag. Nikolaj Petrišič in dr. Sonja Robnik

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 9.15

Uvodni nagovor

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predstavitev rezultatov raziskave o varnosti in zdravju pri delu na domu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izvedlo raziskavo o varnosti in zdravju pri delu na domu. Ta je razkrila, da bo zlasti na področju ergonomske ureditve domačih delovnih mest potrebnih še veliko izboljšav in ozaveščanja. Tudi pravica do odklopa nam v teoriji gre od rok bolje kakor v praksi. Po drugi strani pa obstajajo področja, kjer smo kulturo varnosti in zdravja pri delu ponotranjili ter jo udejanjamo tudi pri delu na domu. Na panelu predstavljamo ključne raziskovalne ugotovitve.

9.15–9.45

Kakšne so naše domače pisarne?

Dr. Sonja Robnik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delo na domu: razrešimo nekaj dilem

Panel odgovarja na številna vprašanja, povezana z zakonskimi pravicami in obveznostmi – med drugim bomo govorili o tem, kakšne so pri delu na domu pristojnosti inšpektorata za delo, katere so obveznosti delodajalcev, katere delavk in delavcev; kaj storiti v primeru, ko varnost in zdravje pri delu na domu ni zagotovljena? Delodajalec ima pravico nadzorovati delovni proces tudi pri delu na domu – kje pa je meja med dopustnim in nedopustnim nadzorom? Kaj storiti, če je poseg v zasebnost neupravičen?

 

9.45–10.30

Delo na domu: pogled Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu

Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu

Inšpektorat RS za delo

(Ne)upravičen nadzor pri delu na domu

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

Informacijski pooblaščenec

Razprava

10.30–10.45

Odmor

Delo na domu: razrešimo nekaj dilem

Ta panel ponuja nekaj rešitev za izboljšanje stanja na področjih, ki jih je raziskava razkrila kot najbolj pomanjkljiva. Kako ergonomsko urediti domačo pisarno, da bomo zmanjšali tveganja za nastanek kostno-mišičnih in drugih obolenj, kako skrbeti za duševno zdravje, kako postaviti ločnico med službenim in zasebnim življenjem, kakšna je pri tem vloga delodajalcev in sindikatov, kaj se na področju urejanja pravice do odklopa dogaja pri nas in kaj v EU – vse to so le nekatera izmed vprašanj, na katera bomo iskali odgovore na zaključnem panelu.

10.45–12.15

Ergonomska ureditev domače pisarne

Mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delo na domu in duševno zdravje

Darinka Radoja

Projekt STAR-VITAL

 

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: Očka v akciji

Dr. Živa Humer in mag. Mojca Frelih

Mirovni inštitut, projekt Očka v akciji

 

12.15–12.30

Odmor

12.30–13.30

Pravica do odklopa: trendi v EU in kako jo vidijo socialni partnerji?

Lučka Böhm, izvršna sekretarka za varnost in zdravje pri delu, Zveza svobodnih sindikatov

Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe, Gospodarska zbornica Slovenije

Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Kako naprej?

Seminar je razkril nekaj pomembnih pomanjkljivosti na področju varnosti in zdravja pri delu, zato v sklepnem delu iščemo odgovore na vprašanja, kako lahko strokovne delavke in delavci vključijo na konferenci izpostavljena področja v ocenjevanje tveganj, na kaj opozarjati delodajalce, katere vidike je potrebno vključevati v usposabljanja za varno in zdravju prijazno delo ter kakšni so načrti za prihodnost.

13.30–13.50

Ocenjevanje tveganj pri delu na domu: smernice za strokovne delavce in delavke

Janez Balantič, predsednik

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

13.50–14.00

Zaključki

mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14.00

Delovna zakuska

Veselimo se srečanja z vami - vabljeni!

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava