Brezplačni spletni seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol (18. maj 2022, 13.00 -15.15)

22.04.2022

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je potrebno v večji meri upoštevati vprašanja spola, saj nekatere raziskave ugotavljajo, da se je v svetu uveljavil pogled na varnost in zdravje pri delu, v katerem prevladujejo moški.

Delodajalke in delodajalci morajo prilagajati delo posameznicam in posameznikom z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov,  izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela).

S tem seminarjem želimo opozoriti, da se na delovnih mestih premalo pozornosti namenja razlikam med spoloma. Delovna in osebna varovalna oprema pogosto ne upošteva velikosti in oblike ženskega telesa. Tudi organizacijske oblike dela v premajhni meri upoštevajo različne vloge žensk v družbi.

Podrobnosti o spletem seminarju so razvidne iz programa.

Seminar je namenjen zlasti delodajalkam/delodajalcem, strokovnim delavkam/delavcem za varnost pri delu, izvajalkam/izvajalcem medicine dela in kadrovskim delavkam/delavcem, pa tudi delavkam/delavcem in delavskim zaupnicam/zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki jih zanimajo kostno-mišična obolenja, povezana z delom, ergonomija na delovnem mestu in raznolikost delovne sile.

Kotizacije ni. Prijavite se lahko do torka, 17. maja 2022 na naslednji spletni povezavi:

https://form.jotform.com/220934404320343      

Seminar organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod okriljem Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

Udeleženci bodo po e-pošti naknadno prejeli potrdila o udeležbi. Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo ministrstvo priznalo strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu 5 točk.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava