Dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

08.04.2022

Dne 16. marca 2022 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva (EU) 2022/431 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2022 o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu.

Bistvene spremembe, ki jih prinaša direktiva so:

  • razširja področje uporabe na reprotoksične snovi in tako zagotavlja večjo zaščito delavk in delavcev na delovnem mestu, pri čemer vpeljuje razlikovanje med reprotoksini z in brez varnega praga poklicne izpostavljenosti,
  • določa nove ali spremenjene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu za akrilonitril, benzen in nikljeve spojine, kar bo izboljšalo zaščito več kot 1 milijona delavcev v Evropski uniji,
  • zahteva več usposabljanja za varno in zdravo delo z nevarnimi medicinskimi proizvodi ter
  • določa seznam ukrepov, na katere bo Evropska komisija v prihodnjih letih pozorna, vključno z akcijskim načrtom za določitev novih ali spremembo mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za dodatnih 25 nevarnih snovi na delovnih mestih.

Rok za prenos direktive je dve leti. V tem obdobju bo potrebno spremeniti tudi slovensko zakonodajo s področja varnega in zdravega dela z rakotvornimi, mutagenimi in reprotoksičnimi snovmi.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava