Včeraj sta bili podeljeni nacionalni priznanji Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22

07.04.2022

Visoko nacionalno priznanje sta prejela primer dobre prakse »Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja«, ki ga je razvil Center za pomoč na domu Maribor in primer dobre prakse »Zavarujmo zdravje«, ki ga izvaja Zavarovalnica Triglav, d. d.

Nacionalno tekmovanje za priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020–22 je potekalo v sklopu evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020–22: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, katere osrednja téma so kostno-mišična obolenja, povezana z delom. Tekmovanje se je zaključilo včeraj, 6. aprila 2022, s slavnostno podelitvijo nacionalnih priznanj v Zlati dvorani Narodne galerije v Ljubljani.

  • Priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022 v skupini organizacij, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, je prejel primer dobre prakse »Pro-Akt – AKTIVNO NA POTI DO ZDRAVJA«, ki ga je razvil Center za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, Maribor.

Javni socialnovarstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor zagotavlja pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih aktivnosti ter socialnovarstvenih programov. Zavod opravlja svojo osnovno dejavnost na območju ustanoviteljice Mestne občine Maribor ter občin Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše. Vseh 98 zaposlenih se trudi, da bi svojim uporabnikom omogočili prijazno, samostojno in dostojno življenje v domačem okolju. Njihovo delo je fizično in psihično zahtevno.

V želji, da bi izboljšali dobro počutje zaposlenih in jih povezali v dobro delujoč delovni tim, je vodstvo zavoda v sodelovanju s skupino zaposlenih nadgradilo obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu. Z lastnim znanjem so pripravili projekt »Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja«, ki daje velik poudarek preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Skozi ankete in številne razgovore se je izoblikoval nabor aktivnosti, ki si jih zaposleni želijo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

Uredili so Pro-Akt sobo, ki je namenjena individualnim terapijam za zaposlene ter aktivnim odmorom. Fizioterapevt in delovni terapevt svetujeta sodelavcem primerno vadbo glede na njihove težave, vključno s pripravo plana učvrstitve določenih mišic in delov telesa, na katerih se pri posamezniku nakazuje večje tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj. Zaposlenim so na voljo masaža, barvna svetlobna terapija, uporaba kinezioloških trakov, izposoja vadbenih pripomočkov, pisno in video gradivo z vajami za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Poleg tega zavod organizira usposabljanja za samopomoč pri lajšanju bolečin v mišicah in druge delavnice, namenjene dobremu počutju zaposlenih.

Inovativnost projekta Pro-Akt je predvsem v načinu, na kakršnega je Center za pomoč na domu Maribor v promocijo zdravja na delovnem mestu vključil znanje svojih zaposlenih. Vodstvo zavoda je z motiviranjem in spodbujanjem zaposlenih k aktivnemu razmišljanju o varnosti in zdravju pri delu ter aktivni skrbi za svoje zdravje doseglo dvig ravni preventivne kulture in uspešno povezalo delovni tim.

  • Priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022 v kategoriji organizacij, ki imajo 100 in več zaposlenih, je prejel primer dobre prakse »ZAVARUJMO ZDRAVJE«, ki ga je razvila Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana.

Poslanstvo Zavarovalnice Triglav, d. d., je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Zavarovalništvo je njena osnovna in najobsežnejša dejavnost.

Zavarovalnica Triglav, d. d., se zavzema za celovit in strateški pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v njegovem širšem pomenu. Z namenom obvladovanja in preprečevanja tveganj na najmanjšo možno raven se znotraj podjetja izvajajo številne aktivnosti na različnih področjih.

Program promocije zdravja na delovnem mestu »Zavarujmo zdravje« je zasnovan celostno in obsega številne ukrepe in metode za izboljšanje zdravstvenih težav ter ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja zaposlenih.

Letne analize bolniških odsotnosti z dela pomagajo pri razumevanju glavnih vzrokov za bolniško odsotnost zaposlenih in oblikovanju premišljenih ukrepov, namenjenih krepitvi ter ohranjanju zdravja, zadovoljstva in produktivnosti 2.250 zaposlenih v Zavarovalnici Triglav d. d. Pri snovanju aktivnosti strokovne službe tesno sodelujejo z medicino dela. V okviru revizije izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je bila izvedena leta 2021, je bil poseben poudarek dan preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj. Zavarovalnica zagotavlja dodatno delovno opremo ter prilagoditve delovnega mesta, upoštevaje individualne potrebe zaposlenega, podprte z zdravniškimi mnenji. Preko različnih komunikacijskih poti zaposlenim svetujejo in jih ozaveščajo glede pravilne uporabe delovne opreme in ergonomske ureditve delovnega mesta. Na voljo je tudi vrsta gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu, od plakatov do zloženk in e-gradiv. Prav tako redno potekajo usposabljanja s tega zelo pomembnega področja. Na voljo je tudi možnost internega psihološkega svetovanja. Takoj po izbruhu epidemije so strokovne službe  pripravile praktične nasvete za varno in udobno delo na domu ter zaposlene usmerjale, pri čimbolj  pravilni ureditvi delovnega prostora v domačem okolju. Uvedli so aktivne odmore na delovnem mestu, ki potekajo preko spleta in jih vodijo učitelji športne vzgoje. Med epidemijo so v podporo bolj zdravemu delu od doma ponudili tudi spletne delavnice s kineziologom. Zaposleni imajo že vrsto let možnost udeležbe v programu »Dnevi zdravja«, v okviru katerega je vsako leto 200 zaposlenim na voljo štiridnevni program v enem izmed slovenskih zdravilišč. Cilj ukrepa je, da vsak posameznik osvoji kakšno novo zdravo navado. Dodatna ugodnost v okviru skrbi za zdravje je masaža hrbta na delovnem mestu, ki je v ponudbi košarice zdravja enkrat mesečno na več lokacijah podjetja. Delavci invalidi imajo možnost brezplačne uporabe prostih počitniških enot, ki so v lasti Zavarovalnice Triglav, d. d.

Vsi ti ukrepi prispevajo k temu, da zaposleni ostajajo aktivni ter zdravi in se hkrati zavedajo pomena skrbi za zdrav življenjski slog, tako v pisarni kot v zasebnem življenju. Hkrati je dosežena višja stopnja zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dobrega počutja v delovnem okolju ter s številnimi drugimi ukrepi podjetja, tudi lažjega usklajevanja družinskih in delovnih obveznosti.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je oba zmagovalca nacionalnega tekmovanja prijavilo na evropski natečaj, ki ga je razpisala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Ta bo prejemnike evropskih nagrad in pohval razglasila 12. aprila 2022.

Cilj tovrstnih nacionalnih in evropskih tekmovanj je najti in predstaviti primere dobre prakse širši javnosti. Zato bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 13. oktobra 2022 organiziralo predstavitev primerov dobre prakse, prejemnikov priznanja Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22. Podrobnejše informacije o dogodku bomo objavili na tem portalu meseca avgusta.

 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava