Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH

25.01.2022

Javno posvetovanje bo potekalo do 15. aprila 2022.

Cilj uredbe REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006) je izboljšanje varovanja človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob hkratnem spodbujanju konkurenčnosti kemijske industrije v Evropski uniji. REACH velja za vse kemikalije, tako tiste, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, kot tiste, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju. Vse te snovi morajo podjetja registrirati in pri tem sodelovati z drugimi podjetji, ki registrirajo isto snov. REACH si prizadeva tudi za zamenjavo najnevarnejših snovi z manj nevarnimi, pri čemer spodbuja uporabo alternativnih metod za oceno nevarnosti snovi.

Revizija uredbe REACH, ki je bila napovedana v trajnostni strategiji za kemikalije, bo v prihodnjih letih tlakovala pot novi zakonodaji o kemikalijah. Na mizi so načelne spremembe. Z javnim posvetovanjem želi Evropska komisija zbrati stališča in praktične izkušnje vseh zainteresiranih deležnikov. Ne glede na to, ali spremembe uredbe REACH podpirate ali ste do njih kritični, sedaj je čas, da izrazite svoje mnenje. Sodelujte v javnem posvetovanju!

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava