Vse pogostejše delo na daljavo odpira vrsto vprašanj na področju varnosti in zdravja pri delu

18.01.2022

Tudi druge evropske države iščejo rešitve.

Ciprski inšpektorat za delo je v sodelovanju s centrom odličnosti CERIDES Evropske univerze na Cipru razvil spletno aplikacijo in smernice za lažje ocenjevanje tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu na domu. Nevarnosti so razvrščene v šest glavnih kategorij: ergonomske, fizikalne, varnostne, biološke, kemijske in psihosocialne. S pomočjo aplikacije delavec, ki dela na domu, oceni tveganje in pripravi poročilo, ki ga posreduje delodajalcu v nadaljnjo obravnavo. Smernice posebej izpostavljajo pomen usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu za delavcev, ki delajo na domu.

Na spletu je dostopen tudi irski Vodnik za delo od doma. Njegov cilj je, da delodajalcem in delavcem pomaga  razumeti njihove odgovornosti pri načrtovanju dela na domu v skladu z zakonodajo o varnosti, zdravju in dobrem počutju na delovnem mestu. HSA, tj. irski organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu, poudarja, da je med pandemijo covida-19 pri delu od doma morda prišlo do začasne ureditve dela, vendar odgovornosti ostajajo enake.

Omeniti velja še, da je sindikat UNI Evropa, ki združuje 272 nacionalnih sindikatov iz petdesetih držav, lani objavil ključna sindikalna načela za zagotavljanje pravic delavcev pri delu na daljavo. Načela si prizadevajo uskladiti zahteve po večji prožnosti ob istočasni ohranjanju delovnopravne zaščite delavcev, ki delajo na daljavo. Temeljijo na predpostavki, da sprememba geografske lokacije dela ne spreminja temeljnega delovnega razmerja.

Gradivo je na voljo samo v angleškem jeziku.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava