Nove nezavezujoče smernice na področju varnosti in zdravja pri delu

17.01.2022

Evropska komisija pred kratkim objavila dvoje nezavezujočih smernic s področja varnosti in zdravja pri delu.

26. novembra 2021 so bile objavljene Nezavezujoče smernice za frizersko dejavnost, ki jih je pripravila Evropska komisija v sodelovanju s socialnimi partnerji (Coiffure EU in UNI Europa) kot del skupno dogovorjenih dejavnosti v podporo izvajanju Evropskega okvirnega sporazuma o varnosti in zdravju pri delu v frizerski dejavnosti. Smernice so namenjene nacionalnim organom, vključno z nacionalnimi inšpektorati za delo. Vključujejo predloge za delodajalce glede ocenjevanja tveganja, preventivnih ukrepov in usposabljanja, koristne povezave do spletnih orodij in virov ter nasvete za obvladovanje posebnih tveganj, kot so tista, povezana s stresom in ergonomijo.

13. januarja 2022 so bile objavljene Nezavezujoče smernice v zvezi z Direktivo 92/58/EGS o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu, ki jih je že pred časom sprejel Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu (ACSH). Njihov namen je pojasniti razmerje med Direktivo 92/58/EGS in veljavnim ustreznim standardom EN ISO 7010. V prvem poglavju so opisani nekateri pravni vidiki direktive in pojasnjen koncept minimalnih zahtev. V drugem poglavju je podrobno opisan izbor varnostnih znakov, kot jih določa direktiva, in primerjava z znaki ISO. V prilogah sta navedena seznam referenc in praks za nadaljnje branje ter primerjalna tabela ustreznih varnostnih znakov. Dokument ne upošteva pravnih aktov, s katerimi so države članice prenesle zgoraj navedeno direktivo. 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava