Ugotovitve ankete »Življenje, delo in covid-19«

27.10.2021

Izbruh virusa covid-19 se morda počasi seli v zgodovino, vendar se dolgoročni vplivi pandemije na naše delo in življenje šele začenjajo.

Pandemija covida-19 močno vpliva na naše vsakdanje življenje. V zadnjem letu in pol so se spremenili  skoraj vsi vidiki našega poklicnega in zasebnega življenja, prav tako pa je covid-19 zaznamoval tudi vsa raziskovalna področja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Da bi analizirali hitre spremembe, ki se dogajajo, je Eurofound aprila 2020 izvedel prvo spletno anketo »Življenje, delo in covid-19«, ki ji je meseca julija 2020 sledila druga in marca 2021 tretja anketa. Pravkar poteka četrti val anketiranja, v katerem si Eurofound prizadeva stopiti v stik s tistimi anketiranci, ki so sodelovali v preteklih treh anketah in so Eurofoundu dali dovoljenje, da z njimi ponovno stopi v stik.

Ugotovitve dosedanjih anket niso spodbudne. Spomladi 2021 je duševno počutje v vseh starostnih skupinah doseglo najnižjo raven od začetka pandemije, pri čemer so bili še posebej prizadeti mladi. Zaupanje v institucije je padlo in državljani po vsej Evropi so občutili razdiralne družbene in gospodarske posledice pandemije, pri čemer jih je vse manj menilo, da so ukrepi krizne pomoči pravični in učinkoviti.

Vloga Eurofounda ni zgolj ugotavljati, kaj se je zgodilo, temveč tudi zagotavljati z dokazi podprto analizo, ki lahko pomaga pri oblikovanju politike. Covid-19 bo katalizator temeljnih sprememb, ki bodo določile prihodnost Evrope. Namesto okrevanja po krizi, kot je bilo to pred desetletjem, lahko na novo zastavimo svoja pričakovanja glede naših življenj in spremenimo svoje razumevanje tega, kaj lahko dosežemo s sodelovanjem.

Seznanite se z ugotovitvami dosedanjih anket »Življenje, delo in covid-19«.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava