28. april je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

22.04.2021

Predvidevajte, pripravite se in odzovite se na krize tako, da že sedaj vlagate v odporne sisteme varnosti in zdravja pri delu.

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Navedenega dne namreč sindikalna gibanja po vsem svetu tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Namen te vsakoletne kampanje je dodatno spodbuditi prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Zaradi pandemije covida-19 so vlade, delodajalci, delavci in prebivalstvo soočeni z izzivi brez primere. Številne posledice za svet dela zahtevajo ukrepanje. Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu se bo zato osredotočil na strategije za krepitev nacionalnih sistemov varnosti in zdravja pri delu, da bi povečali njihovo odpornost in se tako lažje soočali z aktualno pandemijo ter krizami v prihodnosti.

Pandemija covida-19, ki se je v začetku leta 2020 pojavila kot globalna kriza, je povsod pustila globoke posledice. Dotaknila se je skoraj vseh vidikov sveta dela, od tveganj za prenos virusa na delovnih mestih do tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so se pojavila zaradi ukrepov za ublažitev širjenja virusa. Nove oblike organizacije dela – kot je na primer delo na daljavo, ki je v zadnjem letu doseglo neslutene razsežnosti – so po eni strani prinesle številne priložnosti za delavce in delodajalce, hkrati pa tudi številna nova potencialna tveganja za varnost in zdravje pri delu, vključno s psihosocialnimi tveganji.

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2021 nas ponovno opozarja na pomembnost spoštovanja Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187). Njen namen je, poleg določitve nacionalnega ogrodja, predvsem spodbujanje razvoja kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu. Konvencija določa, da članica, ki ratificira konvencijo, po posvetovanju z najbolj reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev razvija nacionalno politiko, nacionalni sistem in nacionalni program za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu, da se preprečijo poškodbe pri delu, poklicne bolezni in smrti delavcev. Pri tem jasno opredeljuje ključne elemente nacionalnega sistema, nacionalne politike in nacionalnega programa za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu. Naj spomnimo, da je Slovenija omenjeno konvencijo ratificirala leta 2013.

V poročilu, ki ga je Mednarodna organizacija dela objavila v podporo svetovnemu dnevu varnosti in zdravja pri delu, je preučena pomembnost krepitve sistemov varnosti in zdravja pri delu z vidika odzivanja na aktualno pandemijo, še zlasti krepitev služb medicine dela, tako na nacionalni ravni kot na ravni podjetij.

Podrobnejše informacije o svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu so objavljene na spletni strani Mednarodne organizacije dela (ILO), kjer boste našli tudi program dogodka, ki ga ILO organizira  28. aprila 2021, med 13.30 in 14.45.

 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava