Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni na voljo tudi v slovenščini

19.02.2021

Priporočila vsebujejo informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni

UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je v dogovoru z Ministrstvom za zdravje pripravilo prevod in strokovni pregled evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni (angl. Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis).

Priporočila so namenjena zdravnikom, predvsem specialistom medicine dela, prometa in športa, raziskovalcem, socialnim partnerjem, odločevalcem in različnim strokovnjakom, ki jih zanima prepoznavanje in potrjevanje poklicnih bolezni. Vsebujejo informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Uporabljen je strukturiran pristop, ki omogoča določanje vzročne zveze med izpostavljenostjo tveganjem na delovnem mestu in boleznijo.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava