Poziv k oblikovanju evropske zakonodaje, ki bo zaposlenim zagotovila pravico do odklopa

25.01.2021

Evropski poslanci menijo, da je pravica do odklopa temeljna pravica, ki zaposlenim zagotavlja, da jim zunaj delovnega časa ni treba opravljati z delom povezanih nalog, kot so telefonski klici, pisanje elektronskih sporočil in drugo digitalno komuniciranje.

Evropski poslanci so 21. 1. 2021 sprejeli zakonodajno pobudo, s katero pozivajo Evropsko komisijo, naj predlaga zakonodajo, ki bo zaposlenim, ki delajo na daljavo s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), omogočila digitalni odklop zunaj delovnega časa. Zakonodaja bi morala določati tudi minimalne zahteve za delo na daljavo ter delovne pogoje, delovni čas in čas počitka.

Vse bolj razširjena uporaba IKT v delovnem okolju je privedla do kulture stalne povezanosti, ki negativno vpliva na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Delo od doma je sicer ključnega pomena za ohranjanje delovnih mest in poslovanje v času pandemije, vendar pa prihaja zaradi dolgih delovnikov in vse večje zahtevnosti delovnih nalog do porasta primerov tesnobe, depresije, izgorelosti in drugih težav z duševnim in fizičnim zdravjem.

Evropski poslanci menijo, da je pravica do odklopa temeljna pravica, ki zaposlenim zagotavlja, da jim zunaj delovnega časa ni treba opravljati z delom povezanih nalog, kot so telefonski klici, pisanje elektronskih sporočil in drugo digitalno komuniciranje. Prav tako jim teh nalog ni treba opravljati med počitnicami in drugimi oblikami izostankov od dela. Poslanci države članice spodbujajo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bodo zaposleni to pravico lahko uveljavljali tudi preko kolektivnih pogodb. Poleg tega morajo države zagotoviti, da delodajalci zaposlenih zaradi tega ne bodo diskriminirali, kritizirali, odpuščali ali jim kako drugače škodovali.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava