V teku je javno posvetovanje o izzivih, ki bi jih kazalo izpostaviti v novem strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu

18.12.2020

Evropska komisija vabi vse zainteresirane državljanke in državljane, da ji posredujejo svoja stališča do 1. marca 2020.

Pandemija bolezni covid-19 je pokazala, kako izjemno pomembno je zdravje, vključno z varnostjo in zdravjem pri delu.

Evropska komisija pripravlja študijo, ki bo na eni strani ocenila izvajanje Strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 in na drugi strani dala podlago za pripravo novega strateškega okvira za obdobje 2021-2027, katerega sprejem se pričakuje predvidoma v drugem četrtletju prihodnjega leta. Nov strateški okvir bo opredelil ključne izzive in spodbudil države članice EU in zainteresirane strani k sodelovanju pri doseganju skupnih prednostnih nalog.

Pod okriljem omenjene študije poteka javno posvetovanje, s katerim si Evropska komisija prizadeva zbrati mnenja vseh zainteresiranih državljank in državljanov ter organizacij, še zlasti nacionalnih in regionalnih javnih organov, dejavnih na področju varnosti in zdravja pri delu, delodajalcev in njihovih združenj, delavcev in sindikatov, strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu ter njihovih združenj, raziskovalcev, zavarovalnic in nevladnih organizacij. Svoja mnenja in stališča lahko posredujete do 1. marca 2021.

Omenjeno posvetovanje je seveda zelo pomembno tudi z vidika Slovenije. Eno od podlag, na kateri sloni Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (Uradni list RS, št. 23/18), namreč predstavlja prav aktualni strateški okvir EU, katerega veljavnost se z letošnjim letom izteka.

Prav tako je posvetovanje pomembno za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), ki je bila močno vpeta v izvajanje aktualnega strateškega okvira. Omeniti velja zlasti študije predvidevanja nastajajočih in novih tveganj, pripravo in posodabljanje poročila o nacionalnih strategijah, EU barometer varnosti in zdravja pri delu, kampanje Zdravo delovno okolje, še zlasti kampanjo Zdrava delovna mesta za vse generacije, spletno orodje za ocenjevanje tveganja OiRA in druga e-orodja, krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava