Tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih

18.12.2020

Ponavljajoči gibi rok in dolgotrajno sedenje sta najpogostejša dejavnika tveganja na delovnih mestih v Sloveniji.

V letu 2019 se je zaključilo anketiranje v okviru tretje evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER–3), ki je zajelo nekaj manj kot 45.500 podjetij iz 33 evropskih držav. V vzorec so bila vključena podjetja s petimi ali več zaposlenimi. Intervju pa je bil opravljen s predstavnikom posameznega podjetja ali organizacije, ki ima največ znanja o varnosti in zdravja pri delu. Ker nam raziskava pomaga pri razumevanju razmer v delovnih okoljih in oblikovanju boljših ukrepov za zaščito delavcev in njihovega dobrega počutja, je MDDSZ naročilo povečanje slovenskega vzorca ter na ta način zagotovilo bolj kvalitetne podatke, ki omogočajo podrobnejšo analizo.

Raziskava razkriva nekatere najbolj zaskrbljujoče dejavnike tveganja pri delu, raven vključenosti zaposlenih v ukrepe za obravnavo teh težav in razloge, zakaj se na nekaterih delovnih mestih varnost in zdravje pri delu upravljata, drugod pa ne. Izsledki raziskave kažejo, kako so se razmere spremenile v primerjavi z razmerami leta 2014, ko je potekala raziskava ESENER-2. Leta 2019 so bila v anketni vprašalnik prvič vključena vprašanja, povezana s problematiko digitalizacije.

Xabier Irastorza, vodja raziskave (EU-OSHA) je 3. decembra 2020 predstavil širši slovenski javnosti glavne ugotovitve raziskave ESENER-3, pri čemer je posebno pozornost namenil razmeram v Sloveniji.

Xabier Irastorza (EU-OSHA): Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks: ESENER 2019; Main findings for Slovenia

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava