Boj proti poklicnim rakom se nadaljuje

13.10.2020

Evropski parlament bo v kratkem obravnaval četrto spremembo Direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. V zaključni fazi sprejemanja pa je tudi nova strategija Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu.

Niti padci z višine niti nezgode pri delu s stroji niso najpogostejši vzrok za smrti, povezane z delom. Ocenjuje se, da v Evropi več kot 120.000 ljudi vsako leto zboli za rakom zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem v delovnem okolju.

Okrepitev boja proti raku je zato za EU nujna prednostna naloga. Kot je v svojih političnih usmeritvah  napovedala  predsednica  Evropske  komisije,  Ursula  von  der  Leyen,  bo  EK pred koncem leta 2020 predstavila evropski načrt (»Europe's Beating Cancer Plan«) za ublažitev trpljenja, ki ga povzroča ta bolezen,  in  podporo  državam  članicam  pri  izboljšanju  obvladovanja  raka  in  takšne oskrbe,  ki bo zagotovila pravičnejši dostop do zdravljenja v vsej EU.

Pobuda Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (»Roadmap on Carcinogens«) si prizadeva te razmere spremeniti z novimi partnerji, med katerimi je sedaj uradno tudi Slovenija, in novo strategijo RoC 2.0. Partnerji pobude smo v zaključni fazi opredelitve nove strategije RoC 2.0. Ta bo predstavljena na spletni konferenci »STOP raku na delovnem mestu«, ki jo 9. in 10. novembra 2020 organizira nemško Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve v okviru predsedovanja Svetu EU. Strategija določa ambiciozne cilje, pri čemer upošteva pandemijo covida-19 in gospodarske razmere v državah članicah ter podjetjih. Temeljni cilji Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu so: (1) ozaveščanje o tveganjih zaradi poklicne izpostavljenosti rakotvornim snovem, (2) zagotavljanje pomoči podjetjem in delavcem pri preprečevanju izpostavljenosti rakotvornim snovem, (3) spodbujanje večje vključenosti vseh strani v prizadevanja za izboljšanje razmer po vsej Evropi, (4) ciljno usmerjene inovacije, ki bodo premostile vrzeli med ugotovitvami znanstvenih raziskav ter potrebami podjetij. Za uresničitev teh štirih ciljev se predvideva izvajanje projektov v obdobju 2020-2024, ki jih bomo vodile države – partnerice pobude.

Vabimo vas, da pobudo Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (»Roadmap on Carcinogens«) podprete tako, da izpolnite kratek spletni obrazec in se naročite na spletne novice.

Pozitivne novice prihajajo tudi iz Evropskega parlamenta, ki bo v kratkem obravnaval Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, ki na seznam dodaja nekatere nove in spreminja obstoječe mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost naslednjim snovem v EU:

  • akrilonitrilu (nova mejna vrednost),
  • nikljevim spojinam (nova mejna vrednost),
  • benzenu (mejna vrednost popravljena navzdol).

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava