Uporaba digitalnih orodij na delovnem mestu in pravica do odklopa

02.09.2020

Na dnevnem redu seje Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve EP je osnutek poročila o pravici do odklopa.

Zaradi vse večje uporabe digitalnih orodij za delovne namene, netipičnih delovnih razmerij in vse pogostejšega dela na daljavo – razmah slednjega je dodatno spodbudila pandemija COVID-19 – bo Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) Evropskega parlamenta, ki bo zasedal 7. septembra 2020, obravnaval osnutek poročila o zakonodajni pobudi, s katero bi uredili pravico do odklopa.

Poročevalec Alex Agius Saliba v osnutku poročila predlaga uvedbo ukrepov na evropski ravni, s katerimi bi zagotovili minimalno raven zaščite delavcev v novem digitalnem svetu dela, in predlaga sprejem direktive o pravici do odklopa, ki bi veljala za vse delavce in vse gospodarske dejavnosti, javne in zasebne delovne organizacije.

Kot prispevek k razpravi o pravici do odklopa na ravni EU je Eurofound konec meseca julija letos objavil delovni dokument Right to disconnect in the 27 EU Member States, ki povzema stanje na tem področju v državah članicah EU, vključno z zakonodajno ureditvijo pravice do odklopa v Franciji, Italiji, Belgiji in Španiji.

Vse večja razpoložljivost in uporaba digitalnih orodij ter komunikacijskih sredstev za delovne namene ima številne prednosti, saj delavcem omogočajo, da delajo kjer koli in kadar koli. Na ta način lahko prispevajo k izboljšanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem delavcev.  Hkrati pa se pojavljajo novi izzivi, na primer, daljši delovni čas zaradi spodbujanja delavcev k delu izven delovnega časa, večja delovna intenzivnost in brisanja meje med delovnim časom ter prostim časom. Navedeno lahko privede do težav s fizičnim in duševnim zdravjem, stresa, izgorelosti in tesnobe, povezane z delom.

Uporaba digitalnih tehnologij je spremenila tradicionalne modele dela in ustvarila kulturo, ki zahteva, da smo vedno povezani (»always-on«). V zvezi s tem je pomembno zagotoviti zaščito temeljnih pravic delavcev in poštenih delovnih pogojev, vključno s pravico do varnosti in zdravja pri delu ter pravico do odklopa.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava