Smernice EU za zaščito sezonskih delavcev

29.07.2020

Da bi zaščitili sezonske delavce, so države članice pozvane k okrepljenemu izvrševanju EU in nacionalne zakonodaje ter k okrepitvi inšpekcijskih pregledov na terenu.

Nekatere gospodarske dejavnosti EU, zlasti kmetijstvo in turizem, so v posameznih obdobjih leta zelo odvisne od sezonskih delavcev iz drugih držav EU ali tretjih držav. Po ocenah Evropske komisije je v EU na leto aktivnih povprečno med več sto tisoč in milijonom sezonskih delavcev.

Čezmejni sezonski delavci imajo širok nabor pravic, vendar so zaradi začasnosti svojega dela lahko bolj izpostavljeni negotovim delovnim in življenjskim razmeram. Med pandemijo COVID-19 so postale te razmere bolj opazne, medtem ko so se ponekod še poslabšale.

Komisar za delovna mesta in socialne pravice, Nicolas Schmit je že večkrat pozval države članice in podjetja k izpolnjevanju svojih dolžnosti za zaščito teh nepogrešljivih, vendar ranljivih delavcev.

Evropska komisija je sredi meseca julija objavila smernice o sezonskih delavcih v EU v okviru pandemije COVID-19, s katerimi daje usmeritve nacionalnim organom, inšpektoratom za delo, socialnim partnerjem in podjetjem glede zagotavljanja pravic, varnosti in zdravja sezonskih delavcev ter njihovega obveščanja o pravicah, ki jih imajo.

Smernice EU za zaščito sezonskih delavcev v okviru pandemije COVID-19 obravnavajo vrsto vidikov, med katerimi sta tudi varnost in zdravje pri delu. Od delodajalcev se pričakuje, da bodo, skladno z veljavno zakonodajo, v ocenjevanje tveganja vključili tudi delovna mesta sezonskih delavcev ter opredelili in izvajali ustrezne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu sezonskih delavcev, vključno z zagotavljanjem potrebne osebne varovalne opreme in prilagoditvijo ukrepov okoliščinam pandemije COVID-19.

Smernice nadalje vsebujejo poziv državam članicam, naj okrepijo inšpekcijske preglede na terenu in s tem zagotovijo pravilno uporabo pravil varnosti in zdravja pri delu za sezonske delavce. Pri tem bo inšpektoratom za delo nudil podporo Evropski organ za delo (ELA), ki je pričel delovati lani.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava