Potrebno je sprejeti ukrepe za zaščito čezmejnih in sezonskih delavcev

22.06.2020

Evropski parlament zahteva, da se zagotovijo varnost in zdravje pri delu ter pošteni delovni pogoji za čezmejne in sezonske delavce.

1,3 milijonov Evropejcev živi v eni državi članici in dela v drugi. Sedanja kriza COVID-19 je še bolj razkrila slabe delovne pogoje in stiske čezmejnih in sezonskih delavcev ter socialni dumping.

Evropski parlament je v petek, 19. junija 2020, sprejel resolucijo, s katero poziva Evropsko komisijo, naj oceni delovne pogoje, v katerih delajo čezmejni in sezonski delavci, vključno z vlogo posrednikov in podizvajalcev. Obstoječo EU zakonodajo je potrebno revidirati, če se ugotovi, da dopušča zlorabe. Hkrati parlament poziva komisijo, naj izda smernice za delo čezmejnih in sezonskih delavcev v razmerah COVID-19 ter predlaga dolgoročne rešitve za preprečevanje zlorab in goljufij na tem področju. Obenem poziva države članice, naj krepijo zmogljivosti inšpektoratov za delo ter zagotovijo kakovostne namestitve za čezmejne in sezonske delavce. Resolucija nadalje poziva k hitri sklenitvi sporazuma o usklajevanju sistemov socialne varnosti, saj bo le tako mogoče preprečiti zlorabe pravic čezmejnih in sezonskih delavcev.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava