SARS-CoV-2 uvrščen v direktivo

10.06.2020

Objavljena je sprememba Direktive o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Koronavirus 2 hudega akutnega  respiratornega sindroma (SARS-CoV-2) lahko pri ljudeh povzroči hudo bolezen COVID-19 in pomeni resno nevarnost zlasti za starejše delavce in tiste z zdravstvenimi težavami ali kronično boleznijo. Trenutno še ni na voljo cepiva ali učinkovitega zdravljenja, čeprav si številne znanstvene ekipe močno prizadevajo narediti premik na tem področju.

SARS-CoV-2 kaže velike podobnosti z virusom SARS in virusom MERS. Glede na epidemiološke in klinične podatke, ki so trenutno na voljo v zvezi z  značilnostmi virusa, kot so vzorci njegovega  prenosa, klinični znaki in dejavniki tveganja  za okužbo, je bil SARS-CoV-2 dodan v Prilogo III k Direktivi 2000/54/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Na podlagi najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov in kliničnih podatkov ter nasvetov strokovnjakov, ki zastopajo vse države članice, je bil SARS-CoV-2 razvrščen kot človeški  patogen iz rizične skupine 3. Odločitev sta podprla Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je potrebno povedati, da se Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) z razvrstitvijo ni strinjala in je zahtevala, da se SARS-CoV-2 razvrsti v najvišjo, tj. rizično skupino 4.

Direktiva Komisije (EU) 2020/739 z dne 3. junija 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede vključitve SARS-CoV-2 na seznam bioloških dejavnikov,  za katere je znano, da okužijo ljudi, in spremembi Direktive Komisije (EU) 2019/1833, tako upošteva nova tveganja na delovnem mestu in nudi dodatno zaščito vsem delavcem, zlasti tistim, ki delajo v neposrednem stiku z virusom v bolnišnicah, industrijskih procesih in laboratorijih.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava