Program OMRA se vrača v nadgrajeni in razširjeni obliki

29.05.2020

Izbruh COVID-19 je v veliki meri botroval k porastu stresa in duševnih težav. Program OMRA ponuja nasvete za soočanje in obvladovanje tovrstnih težav.

Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč je tudi telesno in duševno blagostanje. S tem nista mišljeni neprestana vzhičenost in sreča, temveč tako stanje, v katerem lahko oseba normalno deluje. V nasprotju s telesnimi boleznimi, kot je na primer vnetje mandljev, je duševno zdravje mnogo težje opredeliti. Za lažje razumevanje poenostavimo: telesno zdravje je kot računalniška strojna oprema, duševno zdravje pa je računalniški program. Za dobro počutje morata oba dobro delovati.

Pojav duševnih motnje narašča hitreje od drugih kategorij bolezni. Poleg tega, da predstavljajo veliko družbeno in ekonomsko breme, osebi, ki trpi zaradi duševnih motenj, tudi izjemno otežijo vsakdanje življenje.

OMRA je akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Poglavitni cilj inovativnega programa OMRA je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati motnje razpoloženja. Program je v splošnem namenjen vsem, še posebej pa ranljivejšim skupinam. V letu 2020 ga avtorji nadgrajujejo z vsebinami iz področja osebnostnih motenj.

Program OMRA ponuja odgovore na različne izzive na področju razpoloženjskih motenj: kako hitreje prepoznati težave ter poiskati primerno zdravljenje, kako obvladati dejavnike tveganja in krepiti varovalne dejavnike, zakaj je pomembno zniževanje stigme, kako hitreje do rešitve s strokovno pomočjo ali z različnimi oblikami samopomoči ter kako doseči realnejša pričakovanja glede učinkov zdravljenja duševnih motenj.

V okviru programa OMRA bodo potekale regionalne delavnice s priznanimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Poleg tega je na spletni strani OMRA objavljena serija prispevkov o stresu v času koronavirusa, kjer lahko preberete več o anksioznih motnjah v času pandemije, o prenašanju stresa, o stigmi v povezavi s koronavirusom, o pomoči in samopomoči ter o problematiki duševnega zdravja nekaterih ranljivih družbenih skupin v času pandemije.

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava