Evropski teden boja proti raku: 25. – 31. maj 2020

26.05.2020

Ocenjuje se, da v Evropi več kot 120.000 ljudi vsako leto zboli za rakom zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem v delovnem okolju.

V Evropskem tednu boja proti raku je zaživela osrednja slovenska spletna stran na temo obvladovanja raka v času epidemije COVID-19 in po njej, ki jo je pripravila Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Na spletni strani so zbrane izjave slovenskih strokovnjakov, ki delujejo na onkološkem področju.

Ob tej priložnosti vas želimo povabiti, da podprete pobudo za boj proti poklicnim rakom »Načrt za karcinogene snovi / Roadmap on Carcinogens«, ki je zaživel leta 2016 na predlog šestih organizacij, med katerimi je bila tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Ocenjuje se, da v Evropi več kot 120.000 ljudi vsako leto zboli za rakom zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem v delovnem okolju; 80.000 jih vsako leto zaradi tega umre. Stroški zdravljenja in izgube zaradi nižje produktivnosti v EU se ocenjujejo na 4 do 7 milijard evrov.

Glavni namen pobude je izmenjava rešitev in primerov dobre prakse pri varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem. Različne vrste karcinogenih snovi povzročajo različne vrste rakov, zato so na voljo kratki letaki o posameznih rakotvornih snoveh, v katerih je pojasnjeno, za kakšno snov gre, kdo je lahko ogrožen, kako snov vpliva na ljudi in kaj lahko delodajalec stori, da prepreči ali zmanjša izpostavljenost delavcev. Letaki so prevedeni tudi v slovenski jezik.

Pobudo podprete tako, da izpolnite kratek spletni obrazec in se naročite na spletne novice.

Več kot bo podpornikov pobude, večja bo njena teža pri urejanju te problematike v EU. Poleg tega bo večja ozaveščenost omogočila inovacije v proizvodnih postopkih, zaradi česar se bodo rakotvorne snovi pogosteje nadomeščale z varnejšimi alternativami.

 

Nazaj
Iskanje po strani

Prijavite se na obveščanjePrijava